Λιμενικά Τέλη

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ / ΣΚΑΦΗ & ΠΛΟΙΑ / ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ  ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΒΟΛΗ (ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗ)

Έκπτωση 40% σε ετήσια εφάπαξ προκαταβολή

Έκπτωση 30% σε ελλιμενισμούς από 180 ημέρες εώς 364 ημέρες με  εφάπαξ προκαταβολή

Έκπτωση 20% σε ελλιμενισμούς από 31 ημέρες εώς 179  ημέρες με  εφάπαξ προκαταβολή

 Μικρών σκαφών (έως 7 μέτρα)  -  11,00€ / μέτρο  13,75€ / μέτρο
 Επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων ανεξαρτήτως μήκους  -  30,00€ / μέτρο  37,5€ / μέτρο
 Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
(7,01 μέτρα και άνω)
 -  73,00€ / μέτρο  91,25€ / μέτρο
     Ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
 7,01-10 μέτρα  -  150€ / μέτρο  187,5€ / μέτρο

Έκπτωση 40% σε ετήσια εφάπαξ προκαταβολή

Έκπτωση 30% σε ελλιμενισμούς από 180 ημέρες εώς 364 ημέρες με  εφάπαξ προκαταβολή

Έκπτωση 20% σε ελλιμενισμούς από 31 ημέρες εώς 179  ημέρες με  εφάπαξ προκαταβολή

10,01-15 μέτρα   - 170€ / μέτρο  212,5€ / μέτρο 
 15,01 και άνω μέτρα 200€ / μέτρο  250€ / μέτρο 
Παραδοσιακά πλοία - 30,00€ / μέτρο 37,5€ / μέτρο
 
ΝΑΥΑΓΙΑ ΠΛΟΙΑ - ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ
 ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ  ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΒΟΛΗ (ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗ) ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΛΛ/ΣΜΟΣ
Πλοίων / Πλωτών Ναυπηγημάτων (κατάπλου ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας)
Επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων 0,0091562€ / (GT) 36,32€ / μέτρο 108,95€ / μέτρο Καθορισμός ύψους σύμφωνα με Κ.Υ.Α. 8122.1/03/11-02-2004 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 310/11-02-2004) 
Φορτηγών πλοίων 0,0046955 € / (GT) 10,29€ / μέτρο 30,87€ / μέτρο
Π/Κ Ναυπηγημάτων
0,003€ / (GT) -  -
   Πλοίων / Πλωτών Ναυπηγημάτων (εφάπαξ ανά κατάπλου)
Μέχρι 100 GT 3,20€      
Άνω των 100 GT και μέχρι 500 GT
3,20€ / κατάπλου      
Άνω των 500 GT
3,20€ / κατάπλου
(συν τα αντίστοιχα τέλη προσόρμισης ανά GT)
     
   Επαγγελματικά Αλιευτικά σκάφη
Μέχρι 5 μέτρα 5,48€ / μέτρο 6,58€ / μέτρο 8,22€ / μέτρο Καθορισμός ύψους σύμφωνα με Κ.Υ.Α. 8122.1/03/11-02-2004 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 310/11-02-2004)
Άνω των 5 μέτρων 10,96€ / μέτρο 13,15€ / μέτρο 16,44€ / μέτρο