Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΗΜΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1549

Διάρκεια Συνεδρίασης από ώρα 13:30μμ εως 14:40 μμ

Παρόντα μέλη:

1) Δημήτριος Λιανός Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
2) Καλλιόπη Βιτζηλαίου
3) Εμμανουήλ Λυκουρόπουλος
4) Γυπαράκης Νικολαος ,αναπλ. Λιμενάρχη Νάξου

Απόντα μέλη:

1) Αθανάσιος Μπερτσιάς & το αναπληρωματικό του μέλος
2) Σταμάτιος Καπίρης &το αναπληρωματικό του μέλος
3) Λεγάκη Μαρία &το αναπληρωματικό της μέλος

 

Δείτε τον πίνακα εδώ