Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α’) ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΑ Β ́) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

Αρ. απόφασης 201/11-11-2022

Μπορείτε να κατεβάσετε τη Διακήρυξη από εδώ και τη μελέτη από εδώ.

Νάξος 11/11/2022
Αριθμός πρωτοκόλλου 2447/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το ΔΛΤΝάξου θα διενεργήσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο:

«προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών (ομάδα α’) και χριστουγεννιάτικου διακόσμου (ομάδα
β ́) για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου», συνολικής
προϋπολογισθείσης αξίας 73.115,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/11/2022 ημέρα Παρασκευή
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 01/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ως εξής:
ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€) ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)
1 32.672,40 653,44
2 26.291,50 525,83
ΣΥΝΟΛΟ 58.963,90 1.179,27
Αντίγραφα της διακήρυξης, μελέτης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:
www.portofnaxos.com.
Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν στα
γραφεία του ΔΛΤΝάξου στο τηλ. 2285029050, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Λιανός Δημήτρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ - ΑΡ.ΠΡΩΤ 2374

Νάξος,02/11/2022
Αρ.πρωτ 2374

Πληροφορίες: Βενιέρης Αντώνης
Ταχ. Διευθ.: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.84300
Τηλέφωνο: 22850 29050
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη του Δ.Σ.
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
Ως πίναξ αποδεκτών

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου(δια ζώσης συνεδρίαση) την Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:30μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση όρων διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών &χριστουγεννιάτικου διακόσμου χώρων ευθύνης του ΔΛΤΝάξου. Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού. 
  2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΔΛΤΝΑΞΟΥ 
  3. Χορήγηση ή μη εξοπλισμού Λιμενικής Αρχής Νάξου. 
  4. Εκτέλεση από πλευράς αναγκαιότητας παροχής ηλεκτρολογικών εργασιών έτους 2023 
  5. Αιτήματα διακανονισμού απόδοσης οφειλών Ναυτιλιακών εταιρειών. 
  6. Έγκριση τριμηνιαίων στοιχείων Γ΄ τριμήνου έτους 2022 
  7. Καθορισμός τελών νερού -ρεύματος στους χώρους ευθύνης ΔΛΤΝάξου. 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου Δημήτριος Λιανός

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ - ΑΡ.ΠΡΩΤ 2373

Νάξος,02/11/2022
Αρ.πρωτ 2373

Πληροφορίες: Βενιέρης Αντώνης
Ταχ. Διευθ.: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.84300
Τηλέφωνο: 22850 29050
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣ
Τακτικά μέλη του Δ.Σ.
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
Ως πίναξ αποδεκτών

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤΝάξου ,που θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΔΛΤΝάξου(δια ζώσης συνεδρίαση) τη Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:30μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια χριστουγεννιάτικου εορταστικού διακόσμου. 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια χριστουγεννιάτικου εορταστικού διακόσμου. 

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου Δημήτριος Λιανός